Termeni şi condiţii

Home / Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

1. Informaţii despre site

1.1. Site-ul web Eliana-mall.ro este proprietatea firmei Isro House SRL, cu sediul în strada Bazaltului nr. 2, Braşov, 500023, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J08/2317/2003, C.I.F. RO 15941450, numit pe parcursul acestor termeni şi condiţii Eliana-mall.ro

Adresa de contact: str. Bazaltului nr. 2, Braşov, 500023
Tel: (+40) 268 549 073 Fax: (+40) 268 549 082
email: office[at]isro-house.ro

Accesul şi utilizarea site-ului Eliana-mall.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

2. Termeni şi condiţii generale de utilizare a site-ului

Folosirea website-ului Eliana-mall.ro presupune acceptarea în totalitate a Termenilor şi Condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi Condiţiile de utilizare a website-ului pot fi schimbate în orice moment de către Administrator, fără notificarea prealabilă a Utilizatorilor acestuia. Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din aceştia, după cum sunt formulate în prezentul act, atrage obligaţia Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea website-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a website-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi a oricărei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din aceştia.

3. Drepturile asupra conţinutului website-ului
Conţinutul şi elementele de grafica, întreg conţinutul în format text şi orice alt material ale website-ului Eliana-mall.ro inclusiv, dar fără a se limita la acestea, transmis/e sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe website, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de website) aparţin companiei Isro House SRL.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Isro House SRL le deţine asupra/în legatură cu website-ul, conţinutul acestuia, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă ca în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de autorii / proprietarii conţinutului website-ului.

Dacă aveţi întrebări legate de Termenii şi Condiţiile de utilizare precum şi de Politica de confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Isro House SRL România şi care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactaţi la office[at]isro-house.ro

4. Proprietatea Intelectuală

4.1. Conţinutul şi design-ul Eliana-mall.ro, inclusiv designul acestuia şi bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea Isro House SRL şi sunt protejate prin legislaţia română în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe. In cazul conţinutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor încheiate, acestea sunt identificate prin menţionarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.

4.2. Accesul pe acest website se face gratuit. Scopul website-ului este de a informa, de a ajuta utilizatorii să găsească cât mai uşor, structurat şi rapid informaţiile necesare. Anumite secţiuni din cadrul siteului conţin informaţii puse la dispoziţie de către partenerii Isro House SRL printr-o licenţă gratuită şi neexclusivă.

4.3. Cu excepţia conţinutului specific prezentat la punctul 4.2, unde se aplică termenii licenţelor respective, puteţi folosi conţinutul Eliana-mall.ro doar pentru folosinţa dvs. personală, iar acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Isro House SRL:
a. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră;
b. reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.

4.4. Este interzisă orice utilizare a conţinutului Eliana-mall.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislatia în vigoare. Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email office[at]isro-house.ro

4.5. In calitate de utilizator, sunteţi de acord să nu folosiţi nici un program, aplicaţie sau orice alt mijloc de accesare automată a website-ului, în vederea spamming-ului, furtului de date, modificării sau alterării website-ului. Sunteţi singurul răspunzător pentru activitatea desfăşurată pe acest website.

5. Limitarea răspunderii
Eliana-mall.ro nu este răspunzător pentru daunele rezultate din greşeli, erori sau lipsa de acurateţe a materialelor publicate pe acest website. Materialele sunt pur informative.

6. Acceptarea termenilor şi condiţiilor
Website-ul se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Prin utilizarea acestui website aţi luat la cunoştiinţă şi sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentate în această pagină.

7. Politica de confidenţialitate
Toate informaţiile furnizate de utilizatori sunt şi vor rămâne confidenţiale; Isro House SRL nu va folosi aceste informaţii decât în scop personal; nu va folosi adresele de e-mail ale utilizatorilor pentru a trimite reclame publicitare nesolicitate.